Petra Hart

Over kunstenaar Petra Hart

Petra hart portretfoto

MAKING WORLDS

Petra hart is een digitale kunstenaar en werkt aan haar serie kunstwerken voor haar collectie ‘Making Worlds’ sinds 2006.

 

Een Aziatisch georiënteerde portfolio.

“Heb je vrienden in Japan? Nee? Dan ben je aangenomen.” De Nederlandse Petra Hart liet haar Aziatisch georiënteerde werk zien op het Rietveld Academie in 2001 en werd meteen aangenomen. ‘Ik had een Aziatisch georiënteerde portfolio, maar heb mij dat nooit gerealisseerd. Op de kunstacademie vonden ze dat erg inventief.’ In hetzelfde jaar begon Petra gezichtjes te tekenen met Aziatische trekken. Vervolgens creeërde zij haar denkbeeldige Japanse familie. Deze karakters spelen nu de leidende rol in haar creaties.

 

Nadat...

Verder»

MAKING WORLDS

Petra hart is een digitale kunstenaar en werkt aan haar serie kunstwerken voor haar collectie ‘Making Worlds’ sinds 2006.

 

Een Aziatisch georiënteerde portfolio.

“Heb je vrienden in Japan? Nee? Dan ben je aangenomen.” De Nederlandse Petra Hart liet haar Aziatisch georiënteerde werk zien op het Rietveld Academie in 2001 en werd meteen aangenomen. ‘Ik had een Aziatisch georiënteerde portfolio, maar heb mij dat nooit gerealisseerd. Op de kunstacademie vonden ze dat erg inventief.’ In hetzelfde jaar begon Petra gezichtjes te tekenen met Aziatische trekken. Vervolgens creeërde zij haar denkbeeldige Japanse familie. Deze karakters spelen nu de leidende rol in haar creaties.

 

Nadat zij haar studie aan het Grafisch Lyceum en Communication Arts had afgerond werkte zij voor vele jaren als art director bij gerenommeerde internationale reclamebureaus in Amsterdam en Londen, zoals JWT, Leo Burnett en Ogilvy. In 2004 stapte zij full time over naar de kunstwereld om haar ‘Heart-World’ universum verder te ontwikkelen.

 

Een bijna sprookjesachtig universum van schoonheid.

Petra’s werk is zeer fantasierijk en is getekend op de computer. Het is honderd procent digitaal en geproduceerd door het direct overzetten van, op de computer gegenereerde, bestanden naar fotografisch materiaal. Dit maakt het een hoogwaardig hedendaags produktieproces en haalt de allerhoPetra hart primair kunstwerkogste kwaliteit in termen van helderheid, diepte, scherpte en kleurverzadiging. De definitieve laag is hars met hierin verwerkt Swarovski steentjes, diamanten, reptielen en insecten. Handgemaakt. In oplage 8 of 5.

 

In 2010 exposeerde ze voor de eerste keer op Art Amsterdam ‘ 10, na een succesvolle tentoonstelling, ‘Manga in Amsterdam’ bij Galerie Willem Kerseboom. Deze groepstentoonstelling was samen met hedendaagse Japanse kunstenaars zoals Takashi Murakami, Aya Toshikawa, Saori Nakamishi, Noriko Ito, Aya Rokkaku, Aya Takano, Maki Hosokawa, Hiro Ando en Yoshitomo Nara. Sinds september 2010 heeft ze verschillende tentoonstellingen via Wanrooij Gallery in Arnhem, Amsterdam, Brussel, Londen, Hamburg en New York City. In 2012 had Petra een tentoonstelling bij Galerie Willem Kerseboom ‘Memorable Encounters’ samen met Han Yajuan en Noriko Ito.

 

De natuur als merk.

Haar kunstwerken gaan voornamelijk over de natuur. Mooie bloemen, de aarde, de zee, de rivieren. Voor Petra is de wereld een polair systeem, net als in de natuur. Alles balanceert elkaar uit en dus is het weer neutraal. Ze is hier voor het positieve.

 

‘Natuur is het beste idee dat ooit ‘bedacht’ is.

De mensheid haalt alles uit de aarde; inspiratie, creativiteit of verbeelding.

Alles komt voort uit het universum. Het is uiteindelijk het belangrijkste concept dat er is.

Het is zo bijzonder dat iedereen simpelweg kan leven.’

 

Het behoud van de schatten van de natuur.

Op dit moment is Petra erg geïnteresseerd in miniscuul leven en haar structuren. Ze gebruikt vaak haar microscoop of kijkt naar de maan en de sterren door haar telescoop. Vanaf kleins af aan verzamelt ze uit de natuur. Schelpen, takken, zeesterren, skeletten, vlinders, vogelnestjes, insecten, stenen of bloemen. Deze liggen klaar in haar atelier om getekend te worden.

 

Een schitterende wereld van geluk.

Petra creeërt over het algemeen positieve dingen en haalt het goede uit het leven om mensen op een andere manier naar de wereld te laten kijken, door bijvoorbeeld het tekenen van een horizon met karakters die dansen op wolkenkrabbers, bergen met uitgesneden cirkels, de vergroting van insekten of plankton. Het beeld vervreemd, het ene bestaat wel en het andere niet. Petra hoopt dat dit mensen laat nadenken over de wereld waarin wij leven. Het fundament en de schoonheid.

 

En dat is waar ‘Making Worlds’ over gaat.

 

 

 

MAKING WORLDS. 

Petra Hart is a digital artist and has been working on her series of art pieces for her collection Making Worlds, since 2006. 

 

An Asian orientated Portfolio.?

"Do you have friends in Japan? No? Then you are admitted!" The Dutch Petra Hart showed her Asian orientated work at the Rietveld Academy in 2001 and was admitted at once. ‘I had an Asian orientated portfolio, but I never realised that. At the art academy they found it very inventive.’ Petra started to draw faces with Asian looks in that same year. From then she created her imaginary Japanese family which plays the leading part in her creations.??

 

After she finished her studies at the Lyceum of Graphic Design and Communication Arts she worked for many years as an art director at renowned international advertising companies in Amsterdam and London like JWT, Leo Burnett and Ogilvy. In 2004 she switched to the art world fulltime in order to create her magisterial 'Heart-World universe'.

 

An almost fairytale universe of beauty.

Petra's work is highly imaginative and is created on the computer. It is one hundred percent digital and produces by transferring images directly from computer generated digital files to photographic materials, making it a highly contemporary production process and giving the highest quality in terms of brightness, clarity, sharpness and color saturation. The final layer is liquid glass with Swarovski Crystals, diamonds, reptiles or insects. Handmade. In edition 8 or 5.

 

In 2010 she exhibited at Art Amsterdam ‘10 for the first time, after having had a successful exhibition, Manga, at the Kerseboom Gallery, in Amsterdam. This exhibition included work by contemporary Japanese artists like Takashi Murakami, Aya Toshikawa, Saori Nakamishi, Noriko Ito, Aya Rokkaku, Aya Takano, Maki Hosokawa, Hiro Ando and Yoshitomo Nara. Since September 2010 she has had several exhibitions at the Wanrooij Gallery from Arnhem in Amsterdam, Brussels, Hamburg, London and New York City. In 2012 she exhibited at Kerseboom Gallery ‘Memorable Encounters‘ with Han Yajuan and Noriko Ito.??

 

Branding Nature.

Her works of art often features nature; beautiful flowers, the earth, the sea, rivers. For Petra the world is a polar system, just as in nature. Everything balances out everything else and so it is neutral again. She is here for the positive.?

 

Nature is the best idea anybody ever came up with. ?

Humans draw from the earth, whether it be money or creativity, or imagination! ?

Everything stems from the universe - it truly is the most important concept there is.?

It is such a great concept that everyone can simply live.’??

 

Preserve treasures of nature.?

At the moment she is very interested in miniscule life and its structures. She often uses her microscope or looks at the moon and the stars through her telescope. Over the years she has collected things from nature; shells, branches, starfishes, skeletons, butterflies or bird’s nests and insects, stones, rocks or flowers. She dries them and collects them all in her studio where they lie, waiting to be drawn. ??

 

The bright world of happiness.?

She generally only create positive things, to take the good things from life. To get people to look at the world in a different way, by creating a skyline, for example, with people dancing on the skyscrapers, mountains with cut-out circles, the enlargement of insects or radiolarians. The image alienates, one does exist and the other one doesn’t. Petra hopes this makes people think again about the world in which we live. The foundation, the beauty. ??

 

And that's what Making Worlds is about.

 

 

 

Meest recente werken van Petra Hart

Kunstuitleen

Het huren van een hoogwaardig kunstwerk kan al vanaf een verrassend laag bedrag per maand site »

Lijstenmakerij

Wist u dat De Galerie Den Haag beschikt over een eigen, uitgebreide lijstenmakerij? site »

Kunstwinkel

Binnenkort online: de kunstwinkel Den Haag site »

agenda

Noordeinde Nocturne 2014

Op vrijdag 28 februari om 19:00 uur wordt begonnen met een concert van het Hofstads Jeugd Orkest in de Paleiskerk op Paleiss

verder »

Petra Hart Nieuwsbrief

Wilt u altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe exposities van Petra Hart en andere kunstenaars bij De Galerie? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van De Galerie Den Haag!

Laatste Nieuws

Prinsjesdag

De Prinsjes op het Noordeinde zijn er klaar voor! Dinsdag 19 september is het weer Prinsjesdag in Den Haag en speciaal voor deze gelegenheid heeft kunstenares Renee Bazuine deze prompte Prinsjes gemaakt. De Galerie Den Haag en... verder »

Opening Groepsexpositie IN THE MIX 2 september

Op zaterdag 2 september opent De Galerie Den Haag een spiksplinternieuwe groepsexpositie getiteld IN THE MIX met werken van de kunstenaars Atelier Piroff, Niels Ballemans, Convado en last but not least Crail Moansburg.  verder »